top of page

Verzuim preventie

PVGM maakt gebruik van verschillende methodieken om onnodig verzuim te beperken en het welzijn van medewerkers te bevorderen.

 

Stress crafting

Een derde van het verzuim is stress gerelateerd. Stress en/of burn-out is dus een risicofactor voor zowel de gezondheid van de werknemer als de organisatie, Werknemers die verhoogde waarden op burn-out rapporteren, vertonen vaker en langduriger verzuim. Tevens hebben zij op langere termijn een hogere kans om arbeidsongeschikt te raken. Stress crafting richt zich op analyse van individuele- en organisatorische factoren waarop individuele- en organisatorische interventies toegepast kunnen worden die het risico op burnout beperken en tevens prestaties bevordert.

Corporate Wellness

Wellness crafting focust zich op individuele- en organisatorische factoren die de mentale- en fysieke gezondheid bevorderen, de werksfeer bevorderen en bijdragen aan de autonomie, de gepercipieerde werkdruk beperken zonder productiviteitsverlies, ontwikkeling en gewenste flexibiliteit van werknemers en andere factoren.

Human driven performance

 

Authentieke prestatiemanagement systemen zijn over het algemeen tijdrovend om te implementeren, bevatten vaak subjectieve beoordelingen en ondermijnen de drang naar autonomie, bevlogenheid en verbinding binnen organisaties. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt, gecombineerd met het historisch hoge verzuim en de behoefte van werknemers naar autonomie, zelfontwikkeling en verbinding wordt  er een top-down approach gehanteerd die in deze behoefte voorziet. Door de focus te leggen op efficiëntie van taakprocessen door een top-down approach, draagt het niet alleen bij aan verlaging van de werkdruk en daarmee het verzuim, ook kan er tijd bespaard worden, waardoor er een hogere productiviteit, maar ook werknemerstevredenheid behaald wordt. Performance 2.0 voorziet in de behoefte om zowel aan de organisatorische zijde de productiviteit te stabiliseren of te verbeteren en aan de werknemerszijde de behoefte aan autonomie, verbinding en ontwikkeling te garanderen.

Aantoonbare reductie te voorkomen verzuim

Samengevat, ligt de focus op verzuim preventie interventies

                                                                  ​

  •  Bevordering mentale- en fysieke gezondheid

  • Toename baantevredenheid

  • Reduceren van burn-out risico

  • Faciliteren werkomgeving en beperken job strains

  • Teambuilding

  • En nog vele andere factoren die het fysiek- en mentaal welzijn en prestaties bevorderen, resulterend in gerichte en effectieve interventies die wetenschappelijk bewezen effectief zijn bevonden.

bottom of page