top of page
logo pvgm.png

 

Preventief Verzuim & Gezondheid Management

In een notedop

 

PVGM lost organisatiegerelateerde problemen op door grondig kwalitatief- en / of kwantitatief onderzoek te doen naar de oorzaken om hier doeltreffende interventies en oplossingen aan te koppelen.

 

Door kennis uit verschillende werkvelden te combineren is PVGM in staat om creatieve toepassingen te implementeren om verzuim te beperken, werkgeluk te bevorderen, retentie te voorkomen en baantevredenheid te faciliteren in een productieve werkomgeving.  

PVGM bekijkt elke situatie onafhankelijk. Het verzamelen van de juiste informatie om doeltreffende oplossingen te bieden, speelt echter altijd een hoofdrol. 

Ontstaan

PVGM is ontstaan vanuit de wetenschap dat veel mentale- en fysieke gezondheidsproblemen en het gerelateerde (werk) verzuim te voorkomen zijn.
Overmatige stress speelt een steeds sterkere rol als we kijken naar de verklaring van het toenemende verzuim, tegenwoordig is maar liefst een derde van het te verklaren verzuim gerelateerd aan stress klachten.

Door de toenemende werkdruk is het dus niet alleen van belang om goed om te kunnen gaan met stress, maar ook om de taken zo efficient mogelijk in te richten en onnodige inefficiënte stressoren te reduceren, maar ook de oorzaken te achterhalen.

Oorzaken kunnen branchespecifiek zijn of voor een specifieke organisatie gelden, van psychosociale aard zijn, maar ook persoonsafhankelijk. Desalniettemin wordt de oorzaak vaak verklaard door (interactie van) verschillende factoren.

Kwalitatief- en kwantitatief onderzoek is dus de basis om de oorzaken te identificeren om een toegespitst en doeltreffend programma op te stellen om uw specifieke organisatieprobleem het hoofd te bieden. 

Een combinatie van wetenschappelijke informatie en creatieve toepassingen waarin gezondheidspsychologie, arbeidspsychologie, strategisch human resourcemanagement, techniek en innovatie verenigd worden om niet alleen onnodig verzuim te beperken, maar ook een gezonde en plezierige werkcultuur te scheppen die goede prestaties mogelijk maakt. 

Meer weten? Klik op de onderstaande buttons

bottom of page