top of page

 

Human-driven performance management

Authentieke prestatiemanagement systemen zijn over het algemeen tijdrovend om te implementeren, bevatten vaak subjectieve beoordelingen en ondermijnen de drang naar autonomie, bevlogenheid en verbinding binnen organisaties. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt (1), gecombineerd met het historisch hoge verzuim (2) en de behoefte van werknemers naar autonomie, zelfontwikkeling en verbinding is er een top-down prestatiemanagement systeem ontwikkeld die in deze behoefte voorziet. Door de focus te leggen op efficiëntie van taakprocessen door een top-down approach, draagt het niet alleen bij aan verlaging van de werkdruk en daarmee het verzuim, ook kan er tijd bespaard worden, waardoor er een hogere productiviteit behaald wordt. De autonomie wordt bevordert door werknemers (in)direct te betrekken bij het optimaliseren van werkprocessen. Hier heeft PVGM verschillende methodieken voor, afhankelijk van de situatie.

Door verschillende inzichten uit verschillende werkvelden te koppelen slaagt PVGM erin om individuele- en organisatorische interventies te ontwikkelen die inspelen op het samenvallen van factoren die een rol spelen bij burn-out-  en verzuimpreventie, de mentale- en fysieke gezondheid van medewerkers en het optimaal functioneren en -presteren van het individu binnen de organisatie. 

Prestatiemanagement 2.0

  • Door interactie beter effect op ontwikkeling medewerkers

  • Medewerkers dragen bij aan verbetering van (werk) methodiek

  • Bevordert autonomie en verbinding van werknemers

  • Bevordert efficiëntie tussen - en binnen afdelingen; geen onnodige ergernissen

  • Faciliteert zelfontwikkeling en zelfsturing

  • Beperkt het risico op stressgerelateerd verzuim

bottom of page