top of page

Human driven performance

Arbeidsproductiviteit en verzuimpreventie

Toename van cognitieve capaciteit, prestaties en arbeidsproductiviteit gecombineerd met een verlaging in het verzuim is onze doelstelling.  Door de multidimensionale aanpak is het mogelijk om in meerdere constructen te tappen en een win-win situatie te scheppen voor werknemer en werkgever. Mede doordat er aandacht besteed wordt aan verschillende persoonsgebonden gedragspatronen die prestaties beïnvloeden of counterproductief werk gedrag (CWB) veroorzaken, maar ook inspelen op de mentale- en fysieke gezondheid van het individu, gecombineerd met de organisatorische factoren traceren die hier een rol in kunnen spelen anderzijds, stelt dit PVGM in staat om scherpe- en doeltreffende analyses en oplossingen te bieden die effectief zijn om te voorkomen verzuim te beperken en bevorderlijk zijn voor de mentale- en fysieke gezondheid van uw werknemers, productiviteit, maar ook werknemerstevredenheid.

Implementatie human driven performance

Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de productiviteit, maar ook de werknemerstevredenheid en efficiëntie toeneemt, naarmate er ruimte is voor autonomie en zelfontwikkeling. De top down approach die PVGM hanteert in prestatiemanagement, ondersteunt en versterkt niet alleen de autonomie, flexibiliteit en het plezier op de werkvloer of het 'werkgeluk', maar ook de efficiëntie in werkprocessen.

Er zijn verschillende opties mogelijk om performance op een gezonde manier na te streven.

PVGM begeleid u graag verder om hierin een keuze te maken.

 

Aantoonbare bevorderingen prestaties

Interventies faciliteren prestaties & welzijn door:

  • Focus te leggen op ontwikkeling van medewerkers  

  • Verhogen van autonomie

  • Faciliteren zelfontwikkeling en zelfsturing teams

  • Bevordering werkprocessen binnen teams en afdelingen door toename efficiëntie

  • Beperken stressgerelateerde fouten en job strains

  • Bekrachtiging door tips & tricks die tevens mentale- en fysieke gezondheid bevorderen

  • Facilitatie baantevredenheid

De Interventies zijn wetenschappelijk onderbouwd en effectief bevonden

bottom of page