top of page

 

WELLNESS CRAFTING

Wellness crafting stimuleert medewerkers om zelf actief aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering en richt zich tevens op een gezonde werkomgeving. Door de toenemende werkdruk wordt er steeds meer gevraagd van de werknemer. Door middel van toepassing van cognitieve gedragstechnieken, inspirerende sprekers, (interactieve) workshops en een (leer)platform worden medewerkers gestimuleerd om technieken die de mentale- en fysieke gezondheid bevorderen toe te passen en te implementeren binnen de huidige leefstijl.

 

Door tevens zorg te dragen voor de mentale- en fysieke gezondheid van werknemers en aandacht te besteden aan bevordering van de autonomie, flexibiliteit en andere factoren aan de organisatorische kant die relevant zijn voor goed functionerende teams en florerende medewerkers, beperkt dit niet alleen het te voorkomen verzuim, maar ook bevordert het de werksfeer en de effectiviteit binnen organisaties. Door verschillende inzichten uit verschillende werkvelden te koppelen slaagt PVGM erin om individuele- en organisatorische interventies te ontwikkelen die inspelen op het samenvallen van factoren die een rol spelen bij burn-out-  en verzuimpreventie, de mentale- en fysieke gezondheid van medewerkers  en het optimaal functioneren en -presteren van het individu binnen de organisatie. 

Wellness crafting

  • Bevordert mentale- en fysieke gezondheid door combinatie van organisatorische en persoonlijke interventies

  • Schept een betere work-life balans

  • Minder stress

  • Prestatiebevordering

  • Biedt inzicht in persoonlijkheid en grenzen

  • Faciliteert autonomie en zelfontwikkeling

  • Bevordert zelfinzicht

  • Reduceert verzuim

  • Beperkt risico op burn-out

  • Procesmatig effectiever

bottom of page