top of page

Mentale gezondheidsbevordering, werkgeluk en prestaties

Mentale gezondheid

Mentale gezondheid is een belangrijk onderdeel van de algemene gezondheid, naast fysieke gezondheid. Deze 2 primaire componenten staan met elkaar in verbinding en interacteren met elkaar. 

Gezondheid speelt een belangrijke rol bij prestaties die men levert. Leefstijl speelt een belangrijke rol bij zowel de fysieke - als mentale gezondheid.

Om een gezonde mentale toestand te bereiken, is het verstandig om naast gezonde leefstijlpatronen te ontwikkelen en slechte af te breken, aandacht te besteden aan de cognitieve gedachtepatronen die hiermee gepaard gaan, maar ook de cognitieve gedachten die bijdragen aan het tot stand komen van een eventuele cognitieve(tijdelijke) impairment of cognitieve regressie.

PVGM richt zich daarom niet alleen op het integreren van een gezonde leefstijl, maar ook op het bevorderen van uw mentale gezondheid, waardoor u zich beter voelt. Voldoende beweging, gecombineerd met gezonde voeding is een leefstijlaspect dat niet alleen zorgt voor bevordering van de fysieke fitheid en - gesteldheid, maar ook voor bevordering van de mentale gezondheid, weerbaarheid en cognitieve prestaties. Ondanks dat leefstijl een facet is en PVGM zich niet alleen richt op leefstijlbevordering, maar ook op de ontwikkeling van cognitieve aspecten die samenwerking en werkgeluk bevorderen, Logischerwijs richt PVGM zich tevens op organisatorische factoren die van invloed zijn op onder andere prestaties, werkgeluk en verzuim.

 

  Mentale gezondheid en bewegen   

  • Beweging als onder deel van de leefstijl heeft een belangrijke functie bij cognitief functioneren (Dustman et al., 1984; Hawkins, Kramer & Capaldi, 1992; Rikli & Edwards, 1991; Lemura,von Duvillard, Mookerjee, 2000, De moor Boomsma, de Geus, 2009; Angevaren, 2010).

  • Uit verschillende onderzoeken wordt aangetoond dat lichamelijke activiteit het risico van vervroegde cognitieve achteruitgang vermindert (Black, Anderson, Alcantara, Greenough, 1990; Neeper, Gómez-Pinilla, Choi, Cotman, 1996; Gómez-Pinilla, Dao, So ,1997; Van Praag, Christie, Sejnowski & Gage, 1999, Angevaren, 2010)

  • Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat beweging een aanzienlijke bijdrage levert aan preventie en versneld herstel op cognitief gebied bij burn-out, depressie en angst. (Abbott, White, Ross, 2004; De moor Boomsma, de Geus, 2009; Angevaren, 2010)

Een ander belangrijk aspect om de mentale gezondheid te verbeteren, is door mentaal te 'bewegen'. In de zin dat er actief gebruik wordt gemaakt van het brein, maar langdurige overstimulatie vermeden wordt. Bewegen, maar ook de manier hoe je bepaalde zaken benadert t.a.v. stressoren of andere (externe) prikkels, is belangrijk. Coping speelt hierin een belangrijke rol.

Mentale gezondheid, cognitie en werkgeluk

Voor PVGM is (het bevorderen van) mentale gezondheid gelijk aan absentie- , preventie- en /  of reduceren van cognitieve beslommeringen  die prestaties belemmeren, de gemoedstoestand beperken en / of het optimaal benutten van cognitieve capaciteit verstoort. Vanuit psychosociaal, individueel en organisatorisch niveau worden factoren belicht die prestaties, werkgeluk, organisatorische doelstellingen en fysieke- en mentale vitaliteit beïnvloeden. 

Een voorbeeld van een factor die invloed heeft op werkgeluk, maar ook op organisatorische doelstellingen en fysieke- en mentale vitaliteit is voldoende bewegen, maar ook cognitieve (gedrags)training.

Bewegen bevordert de cognitieve capaciteiten, echter geeft dit op een bewust niveau geen sturing aan gedachten die belemmerend werken voor optimaal benutten van de cognitieve capaciteit of op langer termijn, burn-out. Eveneens biedt het geen garantie dat er gedachtepatronen of gedragingen ontwikkelen die depressie, angst of burn-out faciliteren, bijvoorbeeld (maladaptieve) perfectionistische gedachten (Duran & Hill, 2015).

Desalniettemin heeft het over het algemeen een beschermende werking tegen burn-out.

 

Eveneens zijn bepaalde persoonlijkheden, bijvoorbeeld een type A persoonlijkheid, kenmerkend en verbonden met perfectionisme, vatbaarder voor  burn-out indien zich specifieke situaties voor doen (Day, & Jreige, 2002; Alarcon, Eschleman & Bowling, 2009). Voldoende beweging kan uiteindelijk niet voorkomen dat jij continu de lat te hoog legt, een van de kenmerken van (maladaptief) perfectionisme. Eveneens kan het jou niet uit je gevoelens van angst ontdoen of je gebrek aan assertiviteit ontwikkelen. Daarentegen is voldoende beweging wel een beschermende factor om bijvoorbeeld burn-out te ontwikkelen. Kortom, het ontwikkelen van burn-out, maar ook depressieve gevoelens, die vaak prestaties beïnvloeden,  is afhankelijk van veel factoren.  Zodoende wordt er aandacht besteed aan onderliggende psychologische principes die gedrag verklaren. Door een synthese van kennis uit arbeidspsychologie, gezondheidspsychologie en verschillende gezondheidswetenschappen te integreren in onze diensten is PVGM in staat om optimale werkomstandigheden te scheppen voor werkgever en werknemer.

 

PVGM ondersteunt bevordering van werkgeluk, onder meer door aandacht te besteden aan cognitieve aspecten op individueel- en organisatorisch niveau die werkgeluk beïnvloeden.

 

Preventie: Mentale gezondheid, prestaties, depressie en burn-out

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat individuen met burn-out / stress of depressie tijdelijk significant minder presteren. Bij een te hoge mate van stress op langer termijn, nemen de cognitieve processen af, waardoor meer fouten gemaakt worden en minder snel gewerkt wordt (Korten, 2014).

Uit onderzoek blijkt dat individuen met depressieve symptomen minder productief zijn , echter blijkt eveneens dat het preventief identificeren en vroegtijdig hulp bieden werkzaam is, waardoor aanzienlijke kosten bespaard kunnen worden (Beck, Crain, Solberg et al. 2011). 

Coping blijkt een significante factor te zijn die invloed heeft op burn-out, depressieve gevoelens en fysieke- en mentale gezondheid. Door hier aandacht aan te besteden bevorder je de mentale weerstand en beperk je het risico op burn-out op individueel niveau.

Hiermee bevorder je tevens de productiviteit en beperk je verzuim risico's. Werknemers die verhoogde waarden op burn-out rapporteren, vertonen vaker en langduriger verzuim (Hallsten, Voss & Stark , 2011; Hooftman, Mars, Janssen, de Vroome, Pleijers & Michiels, 2016). Tevens hebben zij op langere termijn een hogere kans om arbeidsongeschikt te raken (Ahola et al., 2009). Bij een te hoge mate van stress op langer termijn, nemen de cognitieve processen af, waardoor meer fouten gemaakt worden en minder snel gewerkt wordt (Korten, 2014). Maar er worden natuurlijk veel meer facetten behandeld, afhankelijk van de situatie. 

PVGM biedt een totaalpakket aan dat zicht richt op de bevordering van de fysieke- en mentale gezondheid,

en bevordering van mentale weerstand, prestaties en werkgeluk gericht op organisatorische- en individuele factoren.

 

bottom of page