top of page

Mentale risicofactoren

Mentale risicofactoren(™)

PVGM biedt een platform om mentale risicofactoren vroegtijdig te signaleren door preventieve screening. Middels het platform worden tevens direct individuele passende online interventies aangeboden die aansluiten op de signalen van de screening om langdurig verzuim door psychische klachten te voorkomen.

 

Een mentale risicofactor is een factor die de gezondheid van de werknemer bij niet tijdige interventie (ernstig) kan aantasten, die zorgt voor productiviteitsverlies, aanzienlijke kosten met zich mee brengt, een oorzaak voor verzuim is en/of kan voorkomen worden door tijdige signalering.

Denk hierbij aan psychische klachten en aandoeningen zoals burn-out, depressie en (faal)angst, die een groot deel van het verzuim verklaren.  

Mentale risicofactoren zijn factoren die 3 of meer van de volgende kenmerken hebben:

(1.) Psychische klachten met een hoge prevalentie onder de arbeidsbevolking (prevalentie tussen 5 % tot 20 % binnen de beroepsbevolking)

(2.) Brengt (ernstige) risico's met zich mee voor de gezondheid van het personeel

(3.) Zorgt voor productiviteitsverlies

(4.) Oorzaak voor verhoogd verzuim

(5.) Kan voorkomen worden door preventie of tijdige interventie

Voorbeeld mentale risicofactor(™)

 

Burn-out is een voorbeeld van een (mentale) risicofactor voor organisatie en werknemer,

(1). De prevalentie van mensen met burn-out klachten is ongeveer 14 procent, (CBS, 2017, 2018, 2019).

(2). Verhoogde burn-out scores hangen samen met cardiovasculaire problemen, diabetes type II, maar ook gewrichts- en spierproblemen (Ahola, Toppinen-Tanner, Huuhtanen, 2009). Tevens hebben zij op langere termijn een hogere kans om arbeidsongeschikt te raken (Ahola et al., 2009).

(3) Uit verschillende onderzoeken blijkt dat individuen met hoge burn-out en/ of stress scores significant minder presteren. Cognitieve processen nemen af, waardoor meer fouten gemaakt worden en minder snel gewerkt wordt (Korten, 2014).

(4)Werknemers die verhoogde waarden op burn-out rapporteren, vertonen vaker en langduriger verzuim (Hallsten, Voss & Stark , 2011; Hooftman, Mars, Janssen, de Vroome, Pleijers & Michiels, 2016). Een derde van het verzuim is stressgerelateerd (CBS,2019)

(5) PVGM heeft hiervoor een preventie programma en screening ontwikkeld die resultaat boekt bij burn-out preventie en herstel.  

Identificatie mentale risicofactoren(™)

Het platform identificeert de mentale risico's met behulp van verschillende tests. Hierop kan er gebruik worden gemaakt van het platform en de applicaties die gericht zijn om de risicofactoren te beperken en hiermee de gezondheid te bevorderen.

Reduceren mentale risicofactor(™)

Het vroegtijdig identificeren van risicofactoren en hierop inspelen is van groot belang. Voor werknemer en werkgever. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verstrekkende gevolgen die een burn-out heeft voor uw personeelslid, waaronder een verhoogd risico op diabetes type II, gewrichts- en spierproblemen, maar ook arbeidsongeschiktheid (Ahola, Toppinen-Tanner, Huuhtanen, 2009). De organisatorische kosten die hier mee gepaard gaan liggen vaak tussen de € 40.000,-  en € 120.000,-Met behulp van het platform kan er zowel indicatief als preventief opgetreden worden tegen risicofactoren op individueel niveau.

Image by Jason Goodman

Metingen

Online Fitness

Individuele interventies

Support Group

Organisatorische  interventies

bottom of page