top of page

Burn-out preventie en herstel

Individuele interventies

PVGM heeft verschillende mogelijkheden om burn-out aan te pakken, afhankelijk van de persoonlijkheid en voorkeur van de werknemer en de organisatie.

Het platform en de meetinstrumenten ondersteunt hierin, door inzicht te krijgen in persoonsgebonden factoren die niet direct aan de oppervlakte liggen of waarneembaar zijn. Tevens kan het toegepast worden om te voorzien in benodigde informatie omtrent burn-out preventie, het reduceren van burn-out symptomen, mentale gezondheidsbevordering in algemene zin en fysieke gezondheidsbevordering. Daarnaast kan de progressie bijgehouden worden door de mogelijkheid om structureel tests af te nemen, in combinatie met andere mogelijkheden die behulpzaam zijn om inzicht te krijgen in uw progressie, maar ook om in te zien waar het eventueel mis gaat. Zodoende krijgt men inzicht in de verschillende aspecten om burn-out te voorkomen.

 

Individuele factoren en predisposities

 

Het platform, de testomgeving, workshops en de e-health modules bieden resultaatgerichte ondersteuning bij burn-out op individueel niveau.

Vanuit een breed perspectief, kunt u selectief werken en kiezen welke modules voorkeur behoeven. Er wordt aandacht besteed aan alle zaken die geassocieerd zijn met burn-out. Workaholisme, perfectionisme, depressieve gevoelens, leefstijl, conflictmanagement en assertiviteit naast andere invloeden die burn-out faciliteren of een beschermende functie hebben. Kortom, alle psychosociale, werkgerelateerde en persoonsgebonden factoren die gerelateerd zijn aan burn-out.

Leefstijlaspecten die de mentale- en fysieke gezondheid bevorderen worden eveneens behandeld. Informatie, tips, tools en tricks worden aangeboden die de voordelen van een gezonde leefstijl benadrukken, het makkelijk en leuk maken om deze te implementeren in je dagelijkse leven en ondersteunend en motiverend werken om gezond gedrag vol te houden.         

Organisatorische factoren en interventies

Door tijdige interventie voorkomt u dat uw werknemers burn-out raakt. Het voorkomen of weerstand bieden aan langdurige hoge stress is belangrijk voor de mentale gezondheid en cognitieve capaciteiten. Dit om te voorkomen dat cognitieve prestaties afnemen bijvoorbeeld door chronische stress of dat uw werknemer arbeidsongeschikt raakt of u bedrijf verlaat. Organisatorische interventies kunnen tevens ondersteuning bieden bij burn-out herstel en burn-out preventie. Neem contact op voor meer informatie via onderstaande button.   

Image by Jason Goodman

Metingen

Online Fitness

Individuele interventies

Support Group

Organisatorische  interventies

bottom of page