top of page

Innovatief

Bewezen effectief

Kostenbesparend

Aantoonbaar effectieve brainhacks

Aantoonbaar minder te voorkomen verzuim

Aantoonbare verbetering mentaal welzijn

Sphere on Spiral Stairs

PRAKTISCHE IMPLICATIE NIEUWE WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN

 • Consultancy gericht op implementatie van recente wetenschappelijke inzichten in de bedrijfsvoering om conflicten te beperken

 • Kort en langer verzuim te beperken

 • Burn-out risico's te voorkomen

 • Bevordering van de werksfeer en werkgeluk te waarborgen

 • Performance te verhogen

 • Optimaliseren en efficiënter inrichten bedrijfsvoering

 

 Tevens  kunt u hier terecht voor specifieke organisatievraagstukken waarbij kwalitatief en / of kwantitatief onderzoek de basis vormen.  

TOEGESPITSTE INTERVENTIES

 • Gericht op preventie verzuim; 

 • Bevordering van het mentaal- en fysiek welzijn

 • Beperking conflicten

 • Faciliteren van samenwerken tussen- en binnen teams

 • Efficiëntie en procesoptimalisering

 • Toegespitst op specifieke omstandigheden organisatie en werknemers inspelend op meerdere factoren

 • Beperken burn-out prevalentie

 • Mindhacks ter bevordering van prestaties

 • Mindhacks ter bevordering van mentaal welzijn

Sphere on Spiral Stairs

EFFECTIEVE OPLOSSINGEN

 

Door een synthese van kennis uit verschillende werkvelden onderscheidt PVGM zich van de rest en heeft zich zodoende ontwikkeld tot high- end organisatie advies bureau.

Interventies worden specifiek afgestemd aan de hand van data en / of voorkeuren en mogelijkheden van de organisatie en medewerkers om verzuim te reduceren, vitaliteit te bevorderen, bevlogenheid en verbinding te stimuleren en de gezondheid van uw medewerkers te bevorderen.

Door aandacht aan personeel te besteden en rekening te houden met psychosociale- organisatiegerelateerde- en persoonsgebonden factoren en deze om te zetten in effectieve  interventies en / of duurzame implementeerbare oplossingen is PVGM in staat om onnodig verzuim te reduceren, retentie te beperken, bevlogenheid te bevorderen en de baantevredenheid en het werkgeluk te verhogen.

building_blockscom.jpg

        EFFECTIEVE INTERVENTIES

PVGM levert verschillende effectieve Interventies aan de hand van reeds bestaande data  of eigen verkregen data en / of info op organisatorisch, individueel of groepsniveau om prestaties te bevorderen, verzuim te beperken, de gezondheid van uw personeel te bevorderen en personeel optimaal te laten functioneren in teamverband of individueel.

Effectiviteit

Door de duale aanpak EN multidimensionale aanpak die zowel op organisatorisch niveau als op individueel niveau, vanuit multidimensionaal perspectief belicht worden, is PVGM in staat om maximale effectiviteit uit de interventies te halen. 

Maak kennis met de unieke aanpak en zorg ervoor dat ook uw bedrijf en werknemers optimaal profiteren van onze interventies.   

 

MEER WETEN OVER PVGM?

Wil jij weten hoe PVGM betekenis kan hebben voor jouw organisatie op het gebied van verzuimpreventie, retentie, bevordering van welzijn, werkgeluk en bevordering van productiviteit? Wil je je aanmelden voor een specifieke interventie? Neem vrijblijvend contact op via onderstaande

 

 CONTACT

of klik op de onderstaande buttons om meer inzicht te krijgen:

logo%20pvgm_edited.png

BURN-OUT & VERZUIM PREVENTIE

De prevalentie van mensen met burn-out klachten is ongeveer 15 procent, (CBS, 2021-2023).

Verhoogde burn-out scores hangen samen met cardiovasculaire problemen, diabetes type II, maar ook gewrichts- en spierproblemen. Lees meer 

 

Mensen met hoge burn-out scores zijn geneigd om meer fouten te maken en mindere snel informatie te verwerken.

Werknemers die verhoogde waarden op burn-out rapporteren, zijn vaker ziek.

Tevens hebben zij op langere termijn een hogere kans om arbeidsongeschikt te raken. Het vroegtijdig identificeren van een (potentiële) burn-out is daarom van groot belang, voor werknemer en werkgever.

Door herkenning van stressoren en daarbij de juiste coping toe te passen beperkt dit het risico op ontwikkeling van burn-out. PVGM biedt verschillende mogelijkheden voor organisaties om risico's te beperken. 

Bar Chart

 HUMAN DRIVEN PERFORMANCE

Om het  verhoogde verzuim in bijna alle sectoren in 2022 en 2023 tegen te gaan is  een multidimensionale aanpak vereist, waarbij omgaan met stress een nog belangrijkere factor wordt om verzuim tegen te gaan. Stress crafting voorziet in deze behoefte.

 

Niet alleen het goed omgaan met stressvolle situaties (coping) kan een methode zijn om stress het hoofd te bieden.

 

Eveneens is het van belang om  de waargenomen werkdruk te verlagen door onnodige job strains te beperken om processen zo plezierig mogelijk te maken en tevens zo efficiënt mogelijk uit te voeren. 

 

Onze top-down strategie bevordert de autonomie, bevlogenheid en verbinding van uw medewerkers en versnelt doorgaans de werkprocessen en het welzijn van de medewerkers. Door de interactieve bijdrage van de medewerkers faciliteert dit tevens baantevredenheid en werkgeluk. Lees meer  

GEZONDHEID EN BEWEGING

Geestelijk welzijn of welbevinden is een belangrijk onderdeel van de gezondheid. Overmaat van stress, angst, depressie, burn- out, conflicten en leefstijl  spelen een rol bij de beïnvloeding van de mentale- en fysieke gezondheid. Ook prestaties worden beïnvloedt. Tevens spelen genetische- en omgevingsfactoren een rol. 

Uit onderzoek van TNO  blijkt dat 39% van de werknemers 6 uur of langer zittend werk doet. Mensen die te weinig bewegen hebben een verhoogde kans op diabetes, hart- en vaatziekten, overgewicht, depressie en andere mentale ongemakken.

Het programma richt zich op alle factoren die beïnvloed kunnen worden ten gunste van de gezondheid van werknemers en organisatie, het reduceren van verzuim en bevordering van de productiviteit en werksfeer en is gericht op gezondheidsbevordering aan de hand van principes die wetenschappelijk aangetoond zijn om onder meer het risico op diabetes type- 2, dementie, depressie, burn-out en hart- en vaatziektes te beperken, uit te stellen of te voorkomen.  

hippocampus.jpg

COPING, STRESS & GEZONDHEID

 

Overmaat van stress, angst, depressie, burn - out, conflicten en andere factoren spelen een rol bij de beïnvloeding van de mentale- en fysieke gezondheid. Ook prestaties worden beïnvloedt. Uit talrijke onderzoeken blijkt dat mensen die een gezonde leefstijl hebben, niet alleen gezonder zijn, maar ook minder fouten maken, mede doordat ze een hoger concentratieniveau ontwikkelen.

 

Hoe je omgaat met stress speelt eveneens een rol. Een overmaat van stress kan in een burn-out resulteren en/ of angstaanvallen. Verschillende meta-analyses tonen tevens aan dat  het concentratievermogens afneemt en meer fouten gemaakt worden, tevens blijkt dat het immuunsysteem ten nadele wordt beïnvloedt en het verouderingsproces versnelt. Lees meer

Het programma is toegespitst op herkenning en erkenning van stressoren en hoe je hierbij de juiste coping toepast om chronische stress of burn-out te voorkomen.

 

VOORKOM LANGDURIG VERZUIM

 

Bij langdurend verzuim (langer dan 6 weken) zien we een onverminderd hoge verzuimduur door psychische klachten (CBS,2019-2021). Het verzuimpercentage bij bedrijven tot maximaal 10 medewerkers ligt gemiddeld op 3,5%, Dit percentage stijgt bij bedrijven met maximaal 50 medewerkers naar 3,8%. Gemiddeld genomen stijgt dit percentage onder bedrijven die 51 tot  200 medewerkers in dienst hebben naar 4,3 %. Organisaties boven 200 werknemers hebben zelfs een hoger verzuim percentage, vaak structureel boven 5%. Ook het kortdurend verzuim neemt toe naarmate de bedrijfsomvang toeneemt.

PVGM levert verschillende services aan omtrent verzuimpreventie toegespitst op vitaliteitsbevordering, prestatiebevordering en fysiek- en geestelijk welbevinden binnen en buiten de werkvloer.

 

Voor het individu, het MKB als voor grote organisaties hebben wij toegespitste methoden die resultaat boeken en effectief zijn.   

Schep een gezonde (werk)omgeving, voorkom hoge kosten - neem contact op! 

Couple on a Run

 PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK

 

Een PMO geeft een indicatie omtrent de gezondheid status van uw personeel. Echter blijft het vaak bij een meting en wordt er in te beperkte mate actie ondernomen op individueel en / of organisatorisch niveau, PVGM biedt hier een oplossing voor.  

Aan de hand van de meest recente wetenschappen die in de toekomst in toenemende mate geïmplementeerd worden in de gezondheidszorg zijn er online health programma's ontwikkeld die o.a. aansluiten op de gemeten indicatoren binnen een PMO.

 

Deze zijn effectief bevonden om bijvoorbeeld cortisol te reguleren, cholesterol te verlagen, de mentale gezondheid te verbeteren, maar ook geheugenfuncties en prestaties bevorderen.  

 

Kortom, een uitstekend manier om niet alleen de gezondheid, maar ook de productiviteit van je personeel te verbeteren en tegelijkertijd het verzuim te beperken.

Voorkom hoge kosten en neem contact op. 

PVGM & partners zorgen voor jouw privacy  
 

ISO
GDPR
bottom of page