top of page

 

Stress crafting

Stress crafting is de innovatieve methodiek die PVGM heeft ontwikkeld om de weerbaarheid te vergroten tegen stress door het trainen en implementeren van stresstechnieken. Door de toenemende werkdruk is het noodzakelijk om niet alleen de focus te leggen op human driven prestatiemanagement om taken zo efficiënt mogelijk in te richten om de werkdruk te verlichten, maar ook op het zo goed mogelijk omgaan met stressoren binnen en buiten de werkomgeving, idealiter bekrachtigd door organisatorische omstandigheden die stressgerelateerd verzuim beperken. Door het (h)erkennen van stressoren en het aanleren van goede technieken om hiermee om te gaan en dit bij voorkeur te combineren met een gezonde leefstijl, aangevuld met een gezond organisatorisch klimaat, gericht op verbinding, autonomie, zelfredzaamheid en stresspreventie, reduceer je niet alleen het stress gerelateerd verzuim binnen de organisatie, ook draagt het bij aan het ontwikkelingspotentieel en de prestaties van medewerkers.

Door verschillende inzichten uit verschillende werkvelden te koppelen slaagt PVGM erin om individuele- en organisatorische interventies te ontwikkelen die inspelen op het samenvallen van factoren die een rol spelen bij burn-out-  en verzuimpreventie, de mentale- en fysieke gezondheid van medewerkers en het optimaal functioneren en -presteren van het individu binnen de organisatie. 

Stress crafting

Stress crafting is onder meer ontwikkelt om de weerbaarheid te vergroten tegen stress door het trainen en implementeren van stresstechnieken, leefstijlmethodieken en (zelf)inzicht technieken op individueel niveau, versterkt door organisatorische interventies die het risico op burn-out beperken:

  • Herken stressoren

  • Ontwikkel je coping

  • Herken persoonlijkheidskenmerken die stress faciliteren

  • Voorkom een burn-out

  • Inzicht in rolconflict en persoonlijkheid

  • Inzichten om stressgerelateerde fouten te nihiliseren

  • Werk aan prestatie belemmerende factoren, zoals uitstelgedrag, sub-assertiviteit en maladaptief perfectionisme gerelateerd aan burn-out

  • De (interactieve) workshops en het platform bieden mogelijkheden binnen het hybride werken

Image by Jason Goodman

Toegespitste workshops

Online Fitness

E health

Meeting

Organisatorisch advies en implementatie

bottom of page