top of page

Stress gerelateerd verzuim & burn-out preventie

Identificatie oorzaken

 

Individu

 

Door middel van herkennen en erkennen van stressoren en toepassing van geschikte copingtechnieken, waarbij de basis ligt in cognitieve gedragstechnieken, wordt er een goed mechanisme ontwikkeld die je weerbaarder maakt tegen stress. Door de focus te leggen op stressgerelateerde factoren en deze individueel te meten in combinatie met toegespitste digitale interventies, is het mogelijk om tegen lage kosten een specifieke en persoonsgerichte aanpak te hanteren. Door een combinatie van interactieve workshops en het leerplatform met interventies, kan de medewerker zich niet alleen ontwikkelen op deze gebieden, maar ook beperkt het stressgerelateerd verzuim. Eveneens is corporate wellness tegenwoordig een aantrekkelijk middel om toe te passen om personeel aan de organisatie te verbinden, een burn-out preventiestrategie is dan ook onmisbaar.

Organisatie

Aan de organisatorische zijde kan er tevens een analyse worden gemaakt door PVGM van (oorzakelijke) verbanden die burn-out faciliteren of beperken. Hierop worden adviezen gegeven en hoe deze in de organisatie geïmplementeerd kunnen worden om burn-out te beperken of te voorkomen.

Effectiviteit

Met behulp van de duale aanpak door zowel op individueel als op organisatorisch niveau stressfactoren te identificeren, te herkennen en hierop te anticiperen reduceert de organisatie niet alleen een groot deel van te voorkomen verzuim, tevens creëer je een gezonde werkomgeving voor werknemers die mentale- en fysieke gezondheidsrisico's gerelateerd aan burn-out voorkomen. 

 

Kostenbesparing

 

Een derde van het verzuim is stress gerelateerd. Help niet alleen uzelf, maar ook je personeel door gebruik te maken van onze services. Op deze manier bespaar je aanzienlijk aan kosten die verbonden zijn aan stressgerelateerd verzuim.

 

Image by Jason Goodman

Toegespitste workshops

Online Fitness

E health

Meeting

Organisatorisch advies en implementatie

bottom of page