top of page

Burn-out Interventies

Individuele interventies

PVGM heeft verschillende mogelijkheden om burn-out aan te pakken, afhankelijk van de persoonlijkheid en voorkeur van de werknemer en de organisatie.

Om de oorzaken te achterhalen die burn-out veroorzaken is het aanbevolen om het platform te gebruiken, mede omdat deze oorzaken persoonsgebonden zijn en een specifieke persoonlijke aanpak vereisen. Vervolgens wordt er een gerichte aanpak vastgesteld. Dit kan ook aan de hand van verschillende gesprekken. 

Aantoonbare reducering risico op burn-out

Interventies gericht op preventie risico op burn-out richten zich onder meer op onderstaande, naast vele andere factoren:

  • Ontwikkeling copingsysteem

  • Herkennen van critical life events

  • Herkennen en adaptief anticiperen op persoonlijkheidskenmerken en organisatorische factoren die stress faciliteren 

  • Job strains en prestatie belemmerende factoren, zoals procrastinatie, sub-  assertiviteit maladaptief perfectionisme e.a. die burn-out faciliteren 

 

E-health: burn-out en mentale gezondheidsbevordering

 

Het platform, de testomgeving en de e-health modules bieden resultaatgerichte ondersteuning bij burn-out. Vanuit een breed perspectief, kunt u selectief werken en kiezen welke modules voorkeur behoeven. Er wordt aandacht besteed aan alle zaken die geassocieerd zijn met burn-out. Workaholisme, perfectionisme, depressieve gevoelens, leefstijl, conflictmanagement en assertiviteit naast andere invloeden die burn-out faciliteren of een beschermende functie hebben. Kortom, alle psychosociale, werkgerelateerde en persoonsgebonden factoren die gerelateerd zijn aan burn-out. Dit assortiment is gericht op cognitieve gedragstraining, om te voorkomen dat men (wederom) in een burn-out beland, indien hier sprake van is. Het doorbreken van gedragspatronen is onder andere een essentieel ingrediënt om preventief op te treden tegen een dreigende burn-out.

 

Bevordering vitaliteit

 

Leefstijlaspecten die de mentale- en fysieke gezondheid bevorderen worden eveneens behandeld. Informatie, tips, tools en tricks worden aangeboden die de voordelen van een gezonde leefstijl benadrukken, het makkelijk en leuk maken om deze te implementeren in je dagelijkse leven en ondersteunend en motiverend werken om gezond gedrag vol te houden.         

Organisatorische interventies

Door tijdige interventie voorkomt u dat uw werknemers burn-out raakt. Het voorkomen of weerstand bieden aan langdurige hoge stress is belangrijk voor de mentale gezondheid en cognitieve capaciteiten. Dit om te voorkomen dat cognitieve prestaties afnemen bijvoorbeeld door chronische stress of dat uw werknemer arbeidsongeschikt raakt of uw bedrijf verlaat. Organisatorische interventies kunnen tevens ondersteuning bieden bij burn-out herstel en burn-out preventie. Neem contact op voor meer informatie via onderstaande button.   

 

  •  
Image by Jason Goodman

Toegespitste workshops

Online Fitness

E health

Meeting

Organisatorisch advies en implementatie

bottom of page